.

Ansprechpartner des Gutachterausschusses

Geschäftsstelle Gutachterausschuss im württembergischen Allgäu
Kornhaus
Postplatz 1
88239 Wangen im Allgäu
Tel.: 07522 / 74 164
Fax.: 07522 / 74 177
E-Mail: gutachterausschuss@wangen.de